Nordnorsk Skilinje

 

bygget-vais1

HISTORIE:
Nord Norsk Skilinje ble startet opp i 1984, og fikk landslinjestatus i 1997. I 1990 ble skilinja offisielt gymnas for Norges Skiforbund og i 2001 offisielt gymnas for Norges Skiskytterforbund. På det meste har det gått opp til 60 elever på skilinja. I skoleåret 2013/2014 er det 36 utøvere på Nordnorsk skilinje.
SKOLE / UTDANNING:
Skolen er veldig positiv innstilt til oss på skilinja, og administrasjonen med rektor i spissen står på for at vi trenerne skal kunne tilby et best mulig opplegg til utøverne.
når elevene er borte på samlinger, skirenn etc, får de ikke fravær. i noen tilfeller lager lærerne et opplegg til elevene som de må jobbe med i den perioden de er borte, noe vi trenere følger opp.
Det legges opp til at elevene tar den videregående opplæringa på 4 år, noe som gir en del fordelere. For det første gir det elevene mulghet til å satse maksimalt på den idretten (langrenn/skiskyting) som de aller helst vil drive med. Det fører også til at elevene på skilinja går ut med et høyerekaraktersnitt enn eksempelvis de som tar allmenne fag, nettopp fordi de kan spre fagene og timene over 4 år. Det er også gunstig at vi trener i skoletida nesten hver dag. Vår erfaring er at dette skjerper elevens konsentrasjon. Elevene får full studiekompetanse.
Skilinja tilbyr også trener og lederutdannelse på høyt nivå (opp til T3)
TRENING:
Som nevnt ovenfor får elevene anledning til å trene i skoletida. I inneværende skoleår har vi fellestreninger:
  • Kveldstid på mandag
  • 10-13 på tirsdag
  • 10-13 på onsdag
  • 08.25-12.15 på torsdag
  • 14-16 på fredag 

Utover dette er vi på ca. ei samling av ulik varighet på. måned. I November er det snesamling i Sverige eler Finland. Selvsagt trener elevene en del i tillegg til dette tilbudet, og da er det ikke uvanlig at en del samsnakker og trener sammen da også.

KONKURRANSER:

Skilinja tilbyr transport til de fleste lokale renn i Troms, samt KM og NNM. Vi har tre Minibusser som vi disponerer fritt. Vi er også bejelpelige medtransport til/fra flyplass i forbindelse med NC og NM, sant at en av oss trenerne bestanding er tilstede på NC eller NM.

FRITID / MILJØ / HELSE:

Vi er klar over at det for mange kan være tøft å flytte på hybel for første gang, samtidig som man må forolde seg til en helt ny hverdag med laging av mat, vasking av klær etc. Hvis en utøver skal lykkes må også denne biten være på plass. En utøver som ikke trives vil heller ikke prestere optimalt. Vi legger defor stor vekt på å se helhetssituasjonen til den enkelte tøver, og hjelper til på beste måte hvist det er noen som ikke trives.

Ellers er den treningsgruppa vi har nå både positiv og inkluderende, og her på "skikontoret" er det høyt under taket og spøken sitter løst.

Skolen har god kontakt med helsesenter/fysioterapi når det er påkrevet. VI er behjelpelig med å finne private hybler/leiligheter. "skielever" er attraktive leieboere hos folk i Nordreisa. Og det er enkelt å skaffe seg en god plass å bo.

Hvis dere spørsmål, ta kontakt med skolen eller en av trenerne under.

 

   
  Nils Tore Andreassen Arnt Ove Skjellberg Øystein Ånesen

 

Seksjonsleder

Tlf: 97 69 06 19

Skiskyting

Tlf: 93 01 33 16

Langrenn

Tlf: 90 20 38 85

 

Facebook

E-post

Facebook

E-post

Facebook

E-post

 

 

 


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webansvarlig: Kim Østerholm Skorpen