Nordnorsk Skilinje

 

bygget-vais1

Skolen:
Nordnorsk skilinje et offisielt ski- og skiskyttergymnas for Norges skiforbund og Norges skiskytterforbund. Det er at av tilbudene ved Nord-Troms videregående skole. Nordnorsk skilinje ble startet opp i 1984 og fikk landslinjestatus i 1997. I 1990 ble skilinja offisielt gymnas for Norges Skiforbund og i 2001 ble det et offisielt gymnas for Norges Skiskytterforbund. Dette skoleåret er det 37 elever på skilinja.
Sportslig:
Det unike med Nordnorsk skilinje er de fantastiske treningsforholdene rett utenfor skolebygget. I nærhet til skolen ligger enorme barmarksmuligheter på fjell, vidder, myrer og et lite trafikkert veinett. To km fra skolen ligger Saga skistadion med et stort og nypreparert løypenett. I treninga/oppfølginga bruker vi også gymsal, styrkerom og analyserom på skolen. Skolen har også en egen velutrustet skibu til utstyr og skipreparering. Det legges opp til at elevene kan kombinere spesiell studiekompetanse over 4 år i tillegg til trening på dagtid, noe som gir utøveren god nok tid og rom til både skisatsing og studie. Vi tenker langsiktig og lager individuelle planer for utøverne, samtidig som vi følger utviklingstrappene i tett samarbeid med Norges ski- og skiskytterforbund. Skilinja tilbyr også trener 1 utdannelse.
Fellestreningene er satt opp på følgende tidspunkt:
  • Kveldstid på mandag
  • Kl. 10-13 på tirsdag
  • Kl. 10-13 på onsdag
  • Kl. 08.25-12.15 på torsdag
  • Kl. 14-16 på fredag
I tillegg til dette gjennomfører vi ca. ei samling i mnd. av ulik varighet, alt fra hjemmesamling i Nordreisa til samling i Sverige eller Finland. Vi jobber alltid for snøsikre destinasjoner. Skilinja tilbyr transport til de fleste lokale renn i Troms, samt KM og NNM. Vi har tre minibusser som vi disponerer. Vi er også behjelpelige med transport til/fra flyplass i forbindelse med NC og NM. En eller flere av trenerne er alltid tilstede under NC eller NM.
Trenere:
Trenerne innehar høy kompetanse innen ski og skiskyting. Vi legger stor vekt på å se helhetssituasjonen til den enkelte utøveren i et 24-timers perspektiv. Vi jobber med tett og nøyaktig utøveroppfølging og vektlegger godt samarbeid med foreldre og foresatte. Vi ser viktigheten av trivsel, trygghet og åpenhet, og fokuserer alltid på de grunnleggende faktorene som må være tilstede for å kunne prestere maks. Trenerne har en åpen dør og ønsker mest mulig dialog med utøveren Vi jobber kontinuerlig for et inkluderende miljø som ivaretar alle utøverne. Skolen har god kontakt med helsesenter/fysioterapi. Vi er også behjelpelig med å finne private hybler/leiligheter maks sjuminutters gange fra skolen.

Destinasjon:

Skilinja ligger på skolested Nordreisa sentralt i Nord-Troms, midt mellom Alta og Tromsø. En nasjonalparklandsby med gode buss- og flyforbindelser. Det bor ca 3000 mennesker i kommunesenteret.

 

   
  Nils Tore Andreassen Arnt Ove Skjellberg Øystein Ånesen

 

Seksjonsleder

Tlf: 97 69 06 19

Skiskyting

Tlf: 93 01 33 16

Langrenn

Tlf: 90 20 38 85

 

Facebook

E-post

Facebook

E-post

Facebook

E-post

 

 

 


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webansvarlig: Kim Østerholm Skorpen